Reglement

Het wedstrijd- en toernooireglement voor Minitoernooi Grashoek 2022

Wedstrijdreglement:

 1. De wedstrijden worden gespeeld op kleine velden, met handbaldoelen.
 2. De wedstrijden worden gespeeld zoals het programma aangeeft.
 3. De wedstrijden hebben een speelduur van 12 minuten.
 4. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 5. De thuisspelende ploeg trapt af, vanaf de door haar gekozen zijde.
 6. Spelers die aan het toernooi deelnemen mogen slechts voor één team uitkomen, en zijn minimaal 17 jaar.
 7. Er wordt gespeeld met 5 veldspelers en een doelman, wisselen is toegestaan vanaf de middenlijn.
 8. In de heren recreatieve klasse mogen slechts 2 selectiespeler per team gelijktijdig in het veld worden opgesteld.
 9. Het eerst vermelde team op het programma dient voor een grensrechter te zorgen, in de finalewedstrijden worden 2 grensrechters aangewezen door de scheidsrechters.
 10. Indien twee teams hetzelfde kleur shirt dragen dient het eerstgenoemde team op het programma andere shirts aan te trekken.
 11. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNVB, met uitzondering van:
  1. Er is geen buitenspelregel,
  2. strafschoppen worden op 7 meter van het doel genomen met een aanloop van maximaal 1 meter,
  3. er mag doorlopend worden gewisseld,
  4. de tegenpartij dient bij spelhervattingen minimaal 3 meter afstand te nemen,
  5. alle vrije trappen mogen direct worden genomen,
  6. de bal dient ingetrapt (i.p.v. ingegooid) te worden, de bal mag niet rechtstreeks in het doel,
  7. bij een achterbal mag de doelman onderhands of bovenhands ingooien, de bal mag in geen geval uit de handen worden getrapt.
 12. Begin en einde van de wedstrijden worden centraal aangegeven. De scheidsrechter kan naar eigen inzicht afwijken van het eindsignaal, bij bijvoorbeeld een blessure. Dit zal hij tijdig aangeven. De scheidsrechter is hierin áltijd bepalend.
 13. De scheidsrechter kan een speler een gele kaart (2 minuten verwijderd van het veld) of een rode kaart (de hele wedstrijd verwijderd van het veld) tonen. In beide gevallen mag deze speler niet worden vervangen gedurende de straf. En in beide gevallen mag deze speler de volgende wedstrijd gewoon weer deelnemen aan het toernooi, mits de toernooileiding hier anders over beslist.
 14. Het maken van een sliding in de buurt van een tegenstander is verboden en wordt bestraft met een vrije trap tegen.
 15. Wanneer wordt gefloten voor het beginsignaal dienen minimaal 3 veldspelers en een keeper in het veld te staan zodat meteen gestart kan worden met de wedstrijd. Indien een team niet compleet is bij het beginsignaal start dit team de wedstrijd met een 1-0 achterstand. Wanneer dit team 2 minuten na aanvang van het beginsignaal niet op het veld staat met minimaal 3 veldspelers en een keeper wordt de wedstrijd niet meer gespeeld en verliest dit team de wedstrijd reglementair met 3-0.
 16. Bij een gelijk aantal punten in de poulefase telt het onderling resultaat. Mocht dit ook gelijk zijn dan dienen 3 strafschoppen te worden genomen, door drie verschillende spelers, om en om. Wanneer de beslissing dan nog niet is gevallen moeten weer andere spelers aangewezen worden die om en om een penalty nemen totdat na een gelijk aantal strafschoppen de winnaar bekend is. In de knock-out fase worden bij een gelijke stand altijd strafschoppen genomen.

Toernooireglement:

 1. De toernooileiding is ten alle tijden bevoegd om een speler of team vanwege ernstig wangedrag van het toernooi uit te sluiten.
 2. Het is streng verboden breekbare materialen (glas e.d.) mee te nemen.
 3. Het nuttigen van eigen alcoholische consumpties is niet toegestaan.
 4. Tijdens het toernooi kunnen consumpties alleen worden verkregen tegen penningen.
 5. De organisatie draagt geen enkele verantwoording voor verlies en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 6. Heb respect voor teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters, toernooileiding en bezoekers.
 7. Situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.